Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Hvem jobber for deg som traktoreier?

Norske traktoreiere fortjener rettigheter og rammevilkår som er bedre enn i dag.

Traktor-redaksjonen etterlyser økt ressursbruk fra Bondelaget og TLIF, for å bedre rammevilkår og rettigheter til traktoreiere. (Illustrasjonsfoto: Espen Syljuåsen)

Hvor mye kan jeg laste på en 10-tonns henger når jeg har en 120-hesters traktor? Traktoren min blir 3,70 meter bred med tvilling; hvordan var det igjen med kravet til følgebil? Sønnen min fyller 16 neste år, kan han kjøre 50 km/t-traktoren her på gården? Jeg ble stoppet og bøtelagt for at jeg ikke hadde med kjetting, selv om veien var bar og gradestokken viste 10 pluss. Lever vi i Molbo-land?

Som traktoreier har du et hav av ulike trafikkregler å forholde deg til, og stiller du spørsmål til Statens vegvesen, får du gjerne en lovtekst til svar. Eller du får ulike svar, på relativt enkle spørsmål, etter hvem som svarer. Hvorfor er det slik? Kanskje fordi reglene blir utarbeidet bak et skrivebord, at de også skal gjelde for andre kjøretøyer enn traktor, og fordi man skal skille mellom landbrukstraktorer og traktorer i andre næringer. Hvorfor skal det være sånn, og hva kan landbruket gjøre for å bedre det?

Når myndighetene skal endre regelverket, kontakter de som regel to organisasjoner: Norges Bondelag og Traktor- og Landbruksmaskinimportørenes forening (TLIF). Hvilken innsats legger disse organisasjonene ned for å utforme et fornuftig regelverk? Bondelaget og TLIF har etter vår mening et stort ansvar for å bidra til å sikre norske traktoreiere rettigheter og rammevilkår som er bedre enn i dag.

Oppfordringen blir: Sett av ressurser og mannskap med peiling og interesse til å jobbe med regler for traktor og landbruksmaskiner.

Annonse

I Danmark har de laget Ferdselsgruppen. Den består av representanter for landbruksorganisasjonen Landbrug & Fødevarer, Danske Maskinstationer og Entreprenører, Dansk Maskinhandlerforening, Danske Sukkerroedyrkere og Danske Landbrugsmaskinfabrikanter. Ferdselsgruppen jobber samlet opp mot myndighetene for at næringen skal ha gjennomslag og synlighet i arbeidet med å utforme nye regler. Det kunne være fristende å oppfordre bransjen til å lage en norsk kopi.

I dag våger vi å påstå at det legges ned et større engasjement redaksjonene i Traktor og Bedre Gardsdrift, enn det gjøres i Bondelaget og TLIF. Det er fryktelig synd. Norske myndigheter må fortelles hva moderne landbruk er, og de må forme et tydelig og konsekvent regelverk som er lett å forstå. Det har vi ikke i dag. Derfor mener vi at Norges Bondelag og TLIF bør ta opp hansken, og engasjere seg for å ta tak i de mange problemstillingene. Den jobben kan ikke noen få journalister gjøre alene. Oppfordringen blir: Sett av ressurser og mannskap med peiling og interesse, for å jobbe med regler for traktor og landbruksmaskiner. Det fortjener norske traktoreiere.

Neste artikkel

Norske teknofriker