Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norske bønder i front

Les Leder'n om norske bønders store interesse for og kunnskap om teknologi, hentet fra Traktor nr. 6/15:

Norske bønder er ivrige til å investere i ny teknologi, eksempelvis GPS-utstyr og N-sensor som på bildet. (Illustrasjonsfoto: Espen Syljuåsen)

«Norge er det mest teknologiinteresserte og mest teknologikunnskapsrike landet av alle. Man snakker ofte om Tyskland, England og Frankrike som de som leder an, men norske bønder overgår dem alle.»

Sitatet kommer fra Bo Stark, en av eierne og sjefene hos den svenske redskapsprodusenten Väderstad-Verken. På Agroteknikk ble han mektig imponert over norske bønders iver etter å ta i bruk nye, teknologiske løsninger. Tilbakemeldingene fra andre utenlandske utstillere var den samme.

Forutsetningen for at avansert teknologi skal gjør nytte for seg, er at du som kjøper får god opplæring og oppfølging. Her hviler et stort ansvar på selgeren, men du som kjøper må også være ditt ansvar bevisst. I Danmark har man i flere år gitt investeringsstøtte til kjøp av N-sensorer og GPS-utstyr, 
i kombinasjon med ny åkersprøyte eller gjødselspreder. Med inntil 40 prosent støtte har danske bønder krysset av i utstyrslistene, gjerne for mer enn de trenger. Villige selgere har smilt fra øre til øre, men resultatet noen år etterpå er at gjennomgangstonen har blitt at «N-sensor ikke fungerer». Årsak: Dårlig oppfølging.

Det er lett å bli det svenskene omtaler som «teknikk-tokiga», særlig når en går i messehallene på Agroteknikk. På årets messe gav blant annet årets høye avlinger seg utslag i en rekordstor investeringsvilje. At folk investerer, viser at det er framtidstro i næringa, noe som kommer godt med for en maskinbransje som opplever store omveltninger om dagen. Fra traktorkjøperens ståsted er det viktig at endringene fører til mer kostnadseffektive organisasjoner, men like viktig er det at de samme organisasjonene sikres lønnsomhet, slik at de kan tjene sine kunder også i årene som kommer.

Annonse

Hvilken farge traktoren har, betyr stadig mindre. Det er tryggheten for oppfølging i tida man eier den, som betyr noe. Da må nødvendigvis maskinforhandleren også sitte igjen med noe på bunnlinja. Skal man selv sitte igjen med penger til salt i maten, må investeringa regnes hjem. Noen har maskiner som livsstil, og velger å sette av en god pott til noe man brenner for. Som tidsskrift for traktorfrelste sjeler, er det nettopp disse menneskene vi liker å skrive om. Vi løfter ingen pekefinger verken mot Ola eller Per, men støtter oppunder og gir en rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving det siste ordet:

«Vi skal ikke anklage noen for å investere for mye i maskiner, vi ønsker bare å gjøre dem bevisste på kostnadene ved det».

Neste artikkel

Norske teknofriker